Сердечки и ангелочки.

............* ...*........*..lovel...*.....*..lovelovelo...*...*..lovelovelove.....
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
............* ...*
........*..lovel...*
.....*..lovelovelo...*
...*..lovelovelove....*
..*.lovelovelovelove...*................*....*
.*..lovelovelovelovelo...*.........*..lovel....*
*..lovelovelovelovelove...*......*..lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove...*....*...lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove...*..*...lovelovelo...*
..*...lovelovelovelovelove..*...lovelovelo...*
...*....lovelovelolovelovelovelovelovelo...*
.....*....lovelovelovelovelovelovelov...*
........*....lovelovelovelovelovelo...*
...........*....lovelovelovelove...*
...............*...lovelovelo....*
..................*..lovelo...*
.....................*.....*
......................*..*
.......................*
......................*
......................*
.......................*
.........................*.
...........................*
.............................*
.................................*( /)
..................................( . .) ¦
..................................c('')('')
ЭТО ТЕБЕ СОЛНЦЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
___*########*
_*###########*
_*############*______*###*
_*#############*_____*######*
_*#############*_____*#######*
_*#############*___*##########*
__*#############*_*###########*
___*#############*############*
____*########################*
_____*#######################*
______*#####################*
________*##################*
_________*################*
__________*#############*
___________*##########*
____________*########*
_____________*######*
______________*###*
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
________00000000000000______00000000000000________
______000000000000000000__0000000000000000000_____
____000000000000000000000000000000________00000___
___0000000000000000000000000000000__________0000__
__0000000000000000000000000000000000__________000_
__00000000000000000000000000000000000000_____0000_
_00000000000000000000000000000000000000000___00000
_000000000000000000000000000000000000000000_000000
_000000000000000000000000000000000000000000000000_
_000000000000000000000000000000000000000000000000_
__00000000000000000000000000000000000000000000000_
___000000000000000000000000000000000000000000000__
_____00000000000000000000000000000000000000000____
_______0000000000000000000000000000000000000______
__________0000000000000000000000000000000_________
_____________00000000000000000000000000___________
_______________00000000000000000000______________
__________________000000000000000________________
____________________0000000000___________________
______________________000000_____________________
_______________________0000______________________
________________________00_______________________
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
_______§§§§________$$$_________$$$________§§§§_________
_____§§____§§___$$$$$$$$$___$$$$$$$$$___§§____§§_______
____§§__§§____§$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$§____§§__§§_____
___§§__§§__§§_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_§§__§§__§§____
__§§__§§__§§___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___§§__§§__§§___
__§§_§_§_§_§_§___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___§_§_§_§_§_§§___
_§§___§_§_§________$$$$$$$$$$$$$$$$________§_§_§___§§__
_§§__§_§_____________$$$$$$$$$$$$_____________§_§__§§__
§§__§__________________$$$$$$$$__________________§__§§_
§§§______________________$$$$______________________§§§_
§_________________________.$_________________________.§
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
_______$$$$$$$______$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$
_______________$$$...
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
^^^^^^^^^^^^^^^^^LQIQ^r
^^^^^^^^^^^^^^ANMMMMMMMMO
^^^^^^^^^^^EMMOMMMMMMMIMMM
^^^^^^^^OMMMMOIMMMMMMlMMMMNMMMMMMFNr
^^^^^^^BMIMMMIEMMMLMMMMMMMMMMMMMMMNMM
^^^^^^FMMrMMM^MMBM^MMMMEMNMMMMMBMMMMNMr
^^^^^rMBMBMMMCMMBM^MMMMlMLMMMMMMMMMMMMM
^^^^^^^lMMMMMMNMMMrMMM^FM^MMMMrMMCMMMMMM
^^^^^^^^^^rI[CEMMMM[Mr^NNrMMM^MM^MMCOMMMF
^^^MMMMMPNMNc^^^^^^^^^^^^rMI^M[MMCPMMrMCM
^rMMMMMAMMMMMMM^^^^^^^^^^^^^lMMMMMMMMMcMMC
^^MMMMCMBMMcMOMMc^^^^^^^^^^^^^^CFIMMEMMMB
^^cMMFMrMMrMMMMMM^^^^^^^^^^^^^^^^^^BMMMCA
^^^^^M^MN^MMMMMQMNr^^^^^^^rr^^r^^^^^^^^L
^^^^^rBM^McMMEMMNMMMN[MMCMMMQMcMMMLMMP
^^^^^^M[MPMMMMMMMMMNMOMMMMMMMMQMMM^MMMMM
^^^^^^^^M^MM^MMMMMlMMMMMMMMMMMMMMM^NMMPMN
^^^^^^^^^MM^MMMrMNMMNMMMMMOMMEMMMMCMMMcMc
^^^^^^^^^rlAMMCMM^MMlAMMMMBMMMMMMMCMMlPc
^^^^^^^^^^^IMBBMrrMQM^MMMOMMOMMMPMMMM
^^^^^^^^^^^^^^MBBMM[MMMNMMMNrMMrCl
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
______________________________________________ __________________________________________ ______________________________________ ___________________________ _____________________ ___________________ ___________________ ____________________ _______________________ ____________________________ ______________________________ ___________________________________ ________________________________________ ____________________________________________ ______________________________________________ __________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________________________________ ________________________________________________________
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
_____#########_________###########
____@@@@@###______@@@@@######
__@________@####__@_________@######
_@___________@###@___________@######
@______________@______________@######
@______________________________@######
_@________Люблю______________@######
__@__________Тебя,___________@######
____@______Подруга_!!!______@######
______@_________________@######
________@_____________@######
__________@________@######
____________@____@######
______________@######
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___
___^^^^^^^^######^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^^___
___^^^^^#############^^^#############^^^^^^___
___^^^#####^^^^^^^#########^^^^^^^#####^^^^___
___^^####^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^####^^^___
___^####^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^####^^___
___^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^___
___^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^___
___^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^___
___^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^___
___^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^^___
___^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^^^___
___^^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^^^^^___
___^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^___
___^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^___
___^^^^^^^^^^^^^#####^^^#####^^^^^^^^^^^^^^___
___^^^^^^^^^^^^^^^####^####^^^^^^^^^^^^^^^^___
___^^^^^^^^^^^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^^^^^^___
___^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^___
___^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___
___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___
____^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
*******@**@*************@**@********
****@*******@*********@*******@*****
***@**********@****@***********@****
***@*************@*************@*****
****@**************************@******
******@***********************@*******
********@*******************@*********
***********@**************@***********
**************@*********@*************
****************@*****@***************
******************@*@*****************
********************@*****************
Посетитель
Екатерина
Сообщений: 294
3056 дней назад
______$$$$$$$$$$$$
___________________;цр=?{?{?{?ц;3б;;"ц
_________________.} б$$$б4-ь;;Л3е;?;?р
_______________4"у $$$$$$$у^/;ух$у);лр
________________:ц 3ц=$$П""$е.х.;?цу;;._____,нМММ
______"е.__________х,•,$$,•,3$$б у4;/____хММТТЦМ
_______д_.________$$???$$$$$$$->"_._.нх4ММЕТММ
______Й_____".______?,(_) д$$П"_,ц$$$$$ц._4ММЦЦЦМ
_____х"________._____"??",д$$$$$$$$$$$$_ММТТЦ3
____4Ф___________Й,_____,$$$$$$$$$$$$$$$$$.""""
_____$________,-ь_.ц$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$у
_____Р$._,-ь .,$$$$$$$$$$$$$$ПФ_,зе,$$$$$$
_______-'z$$$$$$$$$$$$$PF'_c$$d_d$$$$$$$$$$$
___,-'__'?$$$$F______t_____4$;'d$$$$$$$$$$$$$;
_-_________,u________.____''d$$$$$$$$$$$$$$$h
____________$_________(______c$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________"n,______.____-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________________"?c,_ t_____$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________________""q_____$$$$$$$$$$$$$"?$$$$$$$
________________________^_____?$$$$$$$P",c$$$$$$$$$
_______________________________?$$$$F_c$$$$$$$$$$$$
_____________________________u$$c."_$$$$$$$$$$$$$$
____________________________$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
___________________________$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$P"
__________________________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$P"
_________________________d$$$$$$$b_$$$$$$$$$$$$c
_________________________J$$$$$$$$c_?$$$$$$$$$$$$u$
_________________________$$$$$$???"___=c$$$$$$$$P$$
_________________________$$$$$$$$F_____________z$$
_________________________$$$$$$$c_____________c$$$
_________________________$$$$$$$%______________"_
_________________________$$$$$"__
Посетитель
Евгешка
Сообщений: 70
3042 дня назад
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^######^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^^ ^^^^^#############^^^#############^^^^^^ ^^^#####^^^^^^^#########^^^^^^^#####^^^^ ^^####^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^####^^^ ^####^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^####^^ ^####^^^###^^#####^###^####^###^^^####^^ ^####^^^#^#^^^^#^^^#^^^#^^^^#^#^^^####^^ ^####^^^###^^^^#^^^###^####^###^^^####^^ ^^####^^^##^^^^#^^^#^^^#^^#^^##^^####^^^ ^^^####^#^#^^^^#^^^###^####^#^#^####^^^^ ^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^^^ ^^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####^^^^^^^ ^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^#####^^^#####^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^####^####^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Посетитель
Анна
Сообщений: 466
3049 дней назад
____________________
______________
__________
___________
______________
_________________
_____________________
_________________________
___________________________
_____________________________
______________________________
________________
Посетитель
Анна
Сообщений: 466
3049 дней назад
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000001111114000000000000011111140000000000000
000000000011111111111111000000111111111111110000000000
000000005111111111111111110051111111111111111100000000
000000011111111111111111111111111111111111111110000000
000000111111111110000001111111140000051111111111000000
000005111111114000000000051110000000000011111111100000
000001111111140000000000000400000000000001111111100000
000001111111000000000000000000000000000000111111110000
000001111111000000000000000000000000000000111111110000
000001111111000000000000000000000000000000111111150000
000001111111000000000000000000000000000000111111100000
000005111111100000000000000000000000000001111111100000
000000111111110000000000000000000000000011111111000000
000000011111111100000000000000000000005111111110000000
000000001111111111500000000000000004111111111100000000
000000000011111111111100000000005111111111114000000000
000000000004111111111111000000511111111111500000000000
000000000000004111111111140001111111111500000000000000
000000000000000001111111110011111111100000000000000000
000000000000000000051111111111111110000000000000000000
000000000000000000000111111111111000000000000000000000
000000000000000000000041111111150000000000000000000000
000000000000000000000000111111500000000000000000000000
000000000000000000000000011111000000000000000000000000
000000000000000000000000051110000000000000000000000000
000000000000000000000000001100000000000000000000000000
000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Посетитель
Lena E
Сообщений: 7
3049 дней назад
АНГЕЛОЧЕК - ОЧЕНЬ КРАСИВО! СПАСИБО!

ПРЯМО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА!
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.